Εκκλησιαστικές Μοκέτες. Με σεβασμό προς τους εκκλησιαστικούς κανόνες, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε εκκλησιαστικά χαλιά και εκκλησιαστικές μοκέτες